Hos hvem tar jeg jegerprøveeksamen?

Kommunen har ansvar for å arrangere elektronisk jegerprøveeksamen for de kandidatene som har fullført obligatorisk kurs i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Skal du melde deg opp til eksamen må du ta kontakt med din kommune. Oversikt over kursarrangører finner du dette her


footer logo
Norges største side for teoriprøver